O společnosti

V současné době realizujeme především výstavby a rekonstrukce na klíč v oblasti energetiky a alternativních zdrojů energií. Mezi naše hlavní priority patří individuální přístup k zákazníkovi včetně pružného řešení jeho požadavků, odborné řízení projektu, energetický a ekologický přínos. Dále prostřednictvím našich dalších divizí působíme také v oblasti velkoobchodního prodeje a instalace úsporných osvětlení a v oblasti reklamy a marketingu. Každý projekt jsme schopni nejen předem důsledně naplánovat, ale především komplexně realizovat s minimální součinností zákazníka.

sídlo společnosti Starcom International s.r.o.Sídlo společnosti a jejich divizí

Historie

Rok 1998 – založení společnosti za účelem provozování velkoobchodu s PC komponenty. Společnost následně dlouhodobě působila v oboru informačních a telekomunikačních technologií, velkoobchodní distribuce PC komponentů a spotřebních materiálů pro kancelářskou techniku. Postupně společnost rozšiřovala své obchodní aktivity, aby zajistila svůj rozvoj a využila dosavadních zkušeností v podnikání a získala tak větší stabilitu na trhu.

Rok 2000 – došlo k významné expanzi díky vlastní značce REDSTAR, která prezentuje široké portfolio multimediálních výrobků pro PC. Rok 2003 – vznik samostatné divize INTRODESIGN, zabývající se komplexními službami v oblasti designu, reklamy a marketingu. Rok 2008 – nejdůležitější milník společnosti - založení samostatné divize SOLARIAN, zabývající se komplexními službami v oblasti energetiky se zaměřením na obnovitelné zdroje energie, zejména pak na fotovoltaiku.

Rok 2009 – implementace systému managementu jakosti do všech pracovních postupů a certifi kace dle norem ISO 9001 a 14001.

Rok 2010 – vznik samostatné divize XENIUM, zabývající se distribucí a komplexními službami v oblasti průmyslového osvětlení se specializací na úsporné osvětlovací technologie LED.

Rok 2011 – expanze na Slovensko - výstavba fotovoltaických elektráren na Slovensku, realizace projektů úsporného osvětlení.

Rok 2012 – příprava významných developerských projektů v oblasti energetiky ČR – výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, příprava developerských projektů fotovoltaických elektráren na Ukrajině a Balkáně. 

Rok 2013 – přejmenování stávající divize SOLARIAN na divizi ENERGY a rozšíření jejího záběru. Zároveň zvětšení portfolia služeb o divizi FACILITY. Odtržení divize XENIUM – vývoj a výrobu LED osvětlení převzala dceřiná společnost XENIUM Europe s.r.o. Součástí těchto změn ve vnitřní struktuře firmy je i zavedení nového firemního designu a logotypu. 

Rok 2014 – Část produkce průmyslového osvětlení zn. XENIUM® je vyráběna v České republice.

 

Vize a cíle

Nadále máme ambice působit jako kvalitní, spolehlivý a inspirativní dodavatel zboží a služeb pro širokou škálu zákazníků a ve spolupráci s nimi vytvářet inovativní řešení pro nové smysluplné produkty a projekty. Společnost hodlá v dalších letech expandovat zejména v oblasti energetiky a úsporných osvětlovacích technologií a to nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Balkáně a Ukrajině. Významných pozic a ekonomických výsledků plánujeme dosáhnout především využitím dosavadních zkušeností získaných v minulých letech a také pomocí kvalitních referencí v tuzemsku a na Slovensku.

Politika IMS

(Politika kvality a environmentálního managementu) Podnikatelská činnost společnosti STARCOM INTERNATIONAL s.r.o., divize SOLARIAN je v současnosti zaměřena na poskytování služeb v oblasti projektování, návrhu a realizací fotovoltaických systémů. Prioritou společnosti je plně uspokojovat individuální požadavky zákazníků a poskytovat kvalitní služby. V návaznosti na uplatňování požadavků ISO 9001/ISO 14001 se vedení společnosti zavazuje plnit následující teze politiky:

  • Zavedením systému řízení kvality a environmentu dle mezinárodního standardu zdokonalit organizaci činností a procesů ve společnosti, zvyšovat důvěru u zákazníků a přistupovat pozitivně a preventivně k ochraně životního prostředí.
  • Vytvářet produkty, které budou smysluplné a svým uživatelům budou jen radostí a přínosem.
  • Dodržovat příslušné právní předpisy, normy a ostatní požadavky vztahující se k poskytovaným službám, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.
  • Dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem, u kterého bude pro zákazníka vytvořen pocit spolehlivosti a jistoty.
 
  • Udržovat vysokou kvalitou námi poskytovaných služeb, příznivou cenu produktů a realizací dodávek zboží či služeb v termínech, přijatelných pro zákazníka.
  • Uplatňovat systém řízení na všech úrovních se zapojením a plným využitím schopností všech zaměstnanců.
  • Trvale zvyšovat kvalifikaci a odbornost zaměstnanců.
  • Podílet se na rozvoji regionu a podporovat humanitární projekty.
  • Zásady pro řízení kvality a environmentální požadavky přenášet také na dodavatele.

 

Kontaktujte nás:

Tel.: 596 614 750-2
E-mail: info@starcom.cz

Volejte denně od 7:00 - 15:30

otazník

Něco málo o nás

Základním kamenem naší společnosti je seriózní a profesionální přístup. Každý projekt jsme schopni nejen předem důsledně naplánovat, ale především komplexně realizovat s minimální součinností zákazníka.

Více >

 

 

 


Star