Divize ENERGY

Realizujeme výstavby a rekonstrukce na klíč v oblasti energetiky a alternativních zdrojů energií. Naši zaměstnanci jsou plně kvalifikovaní s mnoholetými zkušenostmi v oblasti energetiky a alternativních zdrojů energií. Mezi naše hlavní priority patří individuální přístup k zákazníkovi včetně pružného řešení jeho požadavků, odborné řízení projektu, energetický a ekologický přínos. Základním kamenem naší společnosti je seriózní a profesionální přístup. Každý projekt jsme schopni nejen předem důsledně naplánovat, ale především komplexně realizovat s minimální součinností zákazníka.

Na všechny projekty zajistíme studie proveditelnosti, energetické audity, projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, kolaudace, financování, výstavbu či rekonstrukci a servis.

Solarian 1

Fotovoltaické elektrárny

Výroba elektrické energie ze slunce. Vyřídíme žádosti a smlouvy o připojení s místní distribuční společností. Vypracujeme podklady k žádosti o územní souhlas, stavební povolení a kolaudaci. Pomůžeme také se zajištěním fi nancování projektů. Nabízíme výstavbu elektrárny na klíč, připojení FVE k DS a zaškolení k provozu a monitoringu FVE.

Solarian 2

Solarian 3

Led a indukční osvětlení

Přestavba stávajícího osvětlení na moderní úsporné technologie šetřící elektrickou energii. Dodáme LED a indukční osvětlení všeho druhu. Hlavní výhodou tohoto osvětlení je jeho dlouhá životnost a rychlá návratnost. Zdarma navrhneme a propočteme osvětlení do Vašich prostor. Použití do skladů, kanceláří a výrobních prostor a také jako veřejné osvětlení. Zakázky realizujeme na klíč.
 

Solarian 4

Elektroinstalace a výroba rozvaděčů

Komplexní elektroinstalace či jejich rekonstrukce. Provádíme projekční činnost, elektrorevize, průmyslové instalace. Dodáváme kompletní trafostanice - TR, VN, NN. Vyrábíme rozvaděče dle projektové dokumentace a požadavků zákazníka. 

Solarian 5

Kogenerace

Výroba elektrické a tepelné energie s vysokou účinností a efektivním využitím energie z paliva. Možnost využití obnovitelných paliv (OZE) a zajištění jejich dodávek. Navrhneme vhodné využití tepelné a elektrické energie, vyhotovíme projektovou dokumentaci a poté samotnou realizaci celého projektu, včetně připojení výrobny k distribruční síti. Součástí nabídky služeb je také monitorování výroby a provozu elektrárny. 

Solarian 6

Zplyňování biomasy

Proces termické přeměny pevného materiálu na plyn. Působením vysokých teplot se uvolňuje hořlavý plyn tzv. dřevoplyn. Spalováním dřevoplynu vzniká elektrická a tepelná energie. Vyřídíme potřebnou legislativu a zajistíme výstavbu elektrárny na klíč. Součástí nabídky služeb je také vzdálený dohled nad provozem a produkcí elektrárny, řízení a zajištění potřebného množství biomasy pro provoz elektrárny.

Výroba druhotných surovin

Technologie pomalého termického rozkladu. Dochází k řízenému rozložení vstupního materiálu bez přístupu kyslíku, modifi kaci odpadu na druhotné v energetice dále využitelné suroviny. Vypracujeme podklady k žádosti o územní souhlas, stavební povolení, kolaudaci a provedeme samotnou realizaci.

Solarian 7

Solarian 8

Developerská a inženýrská výstavba

Komplexní služby v oblasti inženýringu a developerské činnosti. Provedeme podrobné výpočty návratnosti a cash flow. Pomůžeme při zajištění fi nancování projektu a zrealizujeme výstavbu na klíč.

Solarian 9

Solarian 10 

Záruční a pozáruční servis

Servis v oblasti energetiky a alternativních zdrojů energií. Náš dispečink zajištuje vzdálený dohled, maximální výrobu a bezproblémový provoz Vaší elektrárny. Garantujeme okamžité řešení chybových hlášení a výjezdy v případě poruchy. Zpracujeme potřebnou administrativu, fakturaci a výkazy spojené s provozováním elektráren.

logo Solarian

Bližší informace, referenční ukázky naší práce, fotogalerie, soubory ke stažení, kontakty a poptávkový formulář najdete na webových stránkách:

www.energy.starcom.cz

Kontaktujte nás:

Tel.: 596 614 750-2
E-mail: info@starcom.cz

Volejte denně od 7:00 - 15:30

otazník

Něco málo o nás

Základním kamenem naší společnosti je seriózní a profesionální přístup. Každý projekt jsme schopni nejen předem důsledně naplánovat, ale především komplexně realizovat s minimální součinností zákazníka.

Více >

 

 

 


Star